CARGİLL SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR

CARGİLL SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR
Dergimizin son kapak konusu, Cargill’di.
Biraz iddialı başlık attık ama bence tam yerine oturmuş bir başlıktı:
“Cargill Bursa’ya ihanettir”
Derginin yayına ara verdiği bu süreç içinde Cargill, önce kapandı, sonra açıldı.
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’na verdirilen yasa teklifi kabul edilerek, Cargill’in yolu yeniden açıldı.
İşte o süreçte basın ve TBMM’de Cargill’e teslim olmayan sesler yükseldi.
İşte bu sayıda, onlardan bazı örnekler verelim.
CHP Bursa milletvekili Mehmet Küçükaşık konuyla ilgili 31 Ekim 2006 tarihli TBMM oturumunda konuştu.
Ardından Sanayi Bakanı Ali Coşkun söz alarak, Küçükaşık’a yanıt verdi.
Ve son olarak AKP Bursa milletvekili Altan Karapaşaoğlu
MEHMET KÜÇÜKAŞIK: sayın başkanı değerli milletvekilleri; mecliste nişasta bazlı şeker üretiminde başrol oynayan Cargill firmasıyla ilgili, 19 Ekim 2006 tarihinde, bir yasa teklifi hemen gündeme getirildi ve tarım orman ve köy işleri komisyonu tarafından geçirildi. Bursa’daki sivil toplum örgütleri, Cargill’in kapatılmasıyla ilgili uzun süre bir tedirginlik yaşadı.
Şimdi arkadaşlar, Cargill firması, uzun süreçten beri Bursa Barosu ve Bursa’daki sivil toplum örgütlerinin direnmesi ile hükümet arasında bir direnmeye sahne oldu. Bakınız, ben size, tarihi geçmişinden haber vermek istiyorum: 1997 yılında Cargill Tarım AŞ’nin kurulmasına izin verildi. 7-6-1998 tarihinde, Bursa 2. İdare Mahkemesinde, hazırlanan mevzii imar planının İznik nazım planına uymadığı için dava açıldı. 14-8-1998, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı plan değişikliğini onayladı ve ilk dava düştü. 27-06-2002 bakalar kurulu, faaliyetine devam etmesini uygun buldu. Bakınız, Türkiye hukuk tarihinde ve sisteminde ve idari mevzuatında, olmasına rağmen, bizden önceki dönemde, yani, DSP-MHP  ve ANAP Hükümeti prensip kararıyla, Cargill’in çalıştırılmasına izin verildi ve ne yazık ki, 57. Hükümet tarafından verilen bu izin, prensip kararı, 58 ve 59. Hükümetler tarafından da aynen uygulandı ve hiçbir karar bırakılmadı. Arkasından, 26-12-2002 tarihinde, danıştay6. Dairesi, 1-25.000’lik nazım imar planında yapılan plan değişikliğini iptal etti. 8-11-2004 tarihinde, Bursa 2. İrade mahkemesi, inşaat ve yapı ruhsatını iptal etti. 5-7-2005 tarihinde, Cargill’in bulunduğu alan, bakanlar kurulu kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edildi. Danıştay, özel endüstri bölgesi kararının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti ve en sonunda 11 Ekim ve 21 Ekim’de Cargill kapatıldı.
Şimdi arkadaşlar, burada çok ilginç bir şey var. Biliyorsunuz, sayın başbakanımız her Amerika’ya gidişinde ve gitmeden önce, Başkan Bush tarafından, Ocak 2004’te ilk önce, Cargill ne olacak bizim Cargill kurtarılacak mı? Diye sorulmuştu.
Yasal düzenlemeler yaptınız. Bakınız AKP döneminde sırf Cargill’e yönelik olarak, Cargill’in kurtarılmasıyla ilgili olarak yaptıklarınızı ben biraz anlatmak istiyorum.
4738 sayılı Özel Endüstri Bölgeleri Kanununda 22-6-2004 tarihli ve 5195 sayılı Kanunla yaptığınız değişiklikle, Cargill firmasının yatırım yaptığı arazi Bakanlar Kurulunun 5-7-2005 gün ve 2005-8944 sayılı Kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edilmiştir. Bu yetmedi. Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edildikten sonra bu sefer Büyükşehir Belediye Yasasını çıkardınız. Fabrikanın, Cargill’in kurulu bulunduğu Orhangazi ilçesinin Gemiç ve Gürle köylerini Gemlik ilçesine bağladınız. O da iptal edildi. Bu sefer yine de pek rahat etmediniz, kani olmadınız.
Arkasından da 5403 sayılı ve 3-7-2005 günlü, toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun geçici 1. Maddesinde altı ay içinde başvurulması kaydıyla Cargill’in kurtarılması için bir düzenleme yapılmıştı. Cargill altı aylık yasal düzenlemede buna başvurmadı. Cargill’in altı aylık yasal düzenleme içerisinde başvurmaması üzerine Bursa milletvekili Altan Karapaşaoğlu tarafından 22-2-2006 tarihinde AKP Grubuna bir kanun teklifi verildi ve tarım ve köy işleri komisyonunda beklemeye alındı. Bursa valiliğinin 11 Ekimde fabrikayı yıkacağını ilan etmesi nedeniyle Cargill fabrikası bir hafta süre aldı. Ne olduysa, birdenbire bir baktık ki, TBMM tarım ve köy işleri komisyonu toplandı ve Altan Karapaşaoğlu’nun Nisan ayında vermiş olduğu bu kanın teklifi birdenbire kabul edildi. Ancak, o anki meclisin yoğunluğu nedeniyle Türkiye’de Meclis Genel Kurulunu alamadınız ve Cargill kapatıldı.
Şimdi arkadaşlar, insanlar herhalde geçmişle beraber baktığında çok ilginç şeylerer gebe oluyorlar. Ben bir anıyı vermek istiyorum.
Sayın Altan Karapaşaoğlu 9 Şubat 1999 tarihinde bu meclis genel kurulunda Fazilet Partisi milltvekili iken aynen şu açıklamayı yapıyor: “Ne yazık ki, bu karara v e halen hukuki tartışmaları devam etmiş olmasına rağmen Cargill inşaatı devam etmekte, fabrika yapılmakta, sanki hukuki mercilerden bu firmaya “Siz merak etmeyin, siz yatırımınızı yapın, biz bu işleri düzeltiriz” dercesine büyük bir cesaretle yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir”
Ne değişti de, 99’dan bugüne Altan Karapaşaoğlu Cargill’i kurtarmaya çalışıyor?
Acaba, Bush’un sayın başbakanla görüşmesinde, Ocak 2004 tarihindeki görüşmesinde Cargill’in kurtarılmasını istemişti… Endüstri Bölgesi Yasası’nı çıkartınız, büyükşehir belediyesi yasasını çıkartınız, tarım koruma kanununu çıkartınız, en son 19 Ekim’de değişiklik yaptınız. Başbakan, ekimde yine Bushla görüşmek için Amerika’ya giderken acaba, sayın sanayi ve ticaret bakanı, sayın orman bakanı, sayın başbakanlık müsteşarı Ömer Dinçer…
Sayın bakanımız da burada, onu sormak istiyorum: Cargill’e ilgili bir yasal düzenleme yapması için toplantı yapmışlar mıdır? O toplantıya Sayın Ömer Dinçer katılmış mıdır, Sayın Ali Coşkun katılmış mıdır, Sayın Orman Bakanımız katılmış mıdır?
KARAPAŞAOĞLU’NDAN YANIT
Mehmet Küçükaşık’ın konuşmasına önce Sanayi Bakanı Ali Coşkun yanıt verdi. Daha çok şeker kotasıyla ilgili olduğu için, o uzun konuşmayı atlayarak, Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun tutanaklara geçen konuşmasını aynen aktarıyoruz.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu- Sayın başkanım, tarım komisyonunda vermiş oludğum bu kanun teklifinin Cargill ile ilgili olduğu iddiasında bulundular.
Başkan: neyle ilgili olduğu?...
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Bizim kanun telifimizin ilgisi, Türkiye’de mevcut bulunan tarım arazileri üzerinde kurulmuş bulunan 20 bin civarındaki işletmeyi ilgilendiriyor.
Başkan: Tamam, anladım. Buyurun, 3 dakikayı geçmemek üzere durumunuzu bir açıklayın efendim.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Sayın başkan, değerli arkadaşlarım; amacım, buraya gelip, cevap vermek değil, size doğru bilgileri aktarmaktır.  Cargill ile ilgili 1997 yılında faaliyetler sürdüğünde, ben, burada, Parlamentoda milletvekiliydim. Cargill’in yatırımına karşı değil ama, konumuna, yani, konduğu yere karşı olduğumuzu dile getirdik. Tutanaklarda da var bu.
Necati Uzdil: O zaman muhalefettiniz değil mi?
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: O zaman, evet efendim, muhalefetteydik.
Necati Uzdil: Şimdi iktidardasınız , şimdi destek veriyorsunuz.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Müsaade eder dilerseniz, sonucunda bir bilgi sahibi olacaksınız.
Başkan : Efendim, izin verirseniz, açıklasın; ama siz izin vermiyorsunuz.
Necati Uzdil: Ne açıklaması canım…
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Bakın, ben size özet bir bilgi vereyim, yanlış bilgilenmeyin.
Cargill’le ilgili davalar daha neticelenmeden önce, bize, çeşitli sanayi bölgelerinden, sanayinin yoğun oluğdu bazı bölgelerden talepler geldi. Bu toprak kanununda yapılan bir düzenleme var; işte, metrekaresine 5 bin lira yatırırsanız, 5 lira yatırırsanız, sizin kuruluşunuza izin vereceğiz, diye bir kanun çıkarıldı. Bu kanunu çıkaran arkadaşlar… Bu kanun çıkarken amacına uygun olmadı, akibeti nasıl olacağı hakkında bilgi verilmedi, yani kim bu izinleri verilecek, kanunda vazedilmedi. Dolayısıyla, sanayicilerimizin yoğun baskısı üzerine bize geldiler. Biz de Komisyona, tuttuk, daha Cargill davası gündemde değilken, Komisyona bu kanun teklifini verdik. Ama arkadaşlarımız merak ediyorsa…
Necati Uzdil: Başbakanlıkta görüşüldü, elimizde yazı var.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Efendim, nezaketle dinlerseniz, susarsanız, size cevap veriyorum. Nezaketle dinleyin efendim.
Başkan: Sayın Uzdil, lütfen efendim.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Bakın arkadtaşlar, 1997 tarihinde Cargill’e izin verilmiş.
Necati Uzdil: Bile bile yanıltıyor efendim.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: O günün iktidarı kimse, o izin vermiş. 1998 gün ve 1998, 4118 sayılı, il idare kurulunca onaylanarak yapı ruhsatı verilmiş. Ondan sonra, Bursa Barosu dava açmış. Bursa Barosunun açtığı yürütmeyi durdurma davasının iptali, bilahare, il idare kurulu tarafından sağlanmış. Gene 1999 yılında 1-1000 ölçekli mevzi imar planı yapılmış. Bu mevzi imar planında buna imkan verilmiş.
Yine 1990 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Kanununa bağlı yönetmelikler de değiştirilmek suretiyle bu yapının yasallığı ifade edilmiş.
Efendim, bunun üzerine Bursa valiliği il idare kurulu, 1999 yılında, nişasta fabrikasının kurulmasına ilişkin 1-1000 ölçekli mevzi imar planını 3707 sayılı yasanın 8-B maddesine göre uygun görmüş ve 2000 yılında bu işler tamamlanarak ruhsat verilmiş, ruhsata bağlanmış.
2000 tarihinde yine yapı kullanma izni verilmiş. Yine 2000 tarihinde tesis izni verilmiş. 2000 tarihinde geçerli olmak üzere altı aylık deneme süresi izni verilmiş.
Mehmet Küçükaşık: Benim sorumun cevabı bu değil.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Yine 2000 tarihinde bir yıllık, iki yıllık izin verilmiş.
Necati Uzdil: Lüzum yok.
Mehmet Altan Karapaşaoğlu: Değerli arkadaşlar, bunlara lüzum yok diyorsanız siz o zaman uluslar arası hukuk kaidelerine de lüzum yok diyorsunuz. Türkiye eğer siz bu Cargill’i kapatırsanız, Cargill’in uluslar arası tahkim kuruluna gitme hakkı var. Sizden kuruşuna kadar bütün masraflarını aldıktan başka manevi tazminat olarak Türkiye’deki bütün yatırımlarının bedelini de sizden tahsil eder. Biz de buna karşıydık vakti zamanında ama, yatırıma değil yerine karşıydık.

 Yazar : Yüksel BAYSAL Tarih : 02/2007

   

En Son Yazılar
“İNEGÖL’Ü MOBİLYA MARKALARININ ŞEHRİ YAPACAĞIZ” 06/2007
CUMHURİYETİN KAZANIMLARININ KAYBEDİLMESİNDEN KAYGILIYIM” 04/2007
OBJEKTİFLERİN ARASINDAN BURSA 04/2007
PLATO KADERİNE TERK EDİLDİ 04/2007
“KRAMPONLA YALIN AYAĞIN YARIŞTIĞI NERDE GÖRÜLMÜŞTÜR?” 04/2007
BURSA’DA BİR YILDA ON MİLYONU AŞKIN HASTA 02/2007
CARGİLL SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR 02/2007
27 MAYIS İHTİLALİ VE BİR TARİHİ ÇINAR: RECEP KIRIM 06/2006
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE 06/2006
CARGİLL BURSA’YA İHANETTİR!... 06/2006
TURHAN TAYAN’DAN AKP’YE ELEŞTİRİ OKLARI 03/2006
ŞAİR NAZIM HİKMET GEÇTİ 03/2006
MEHMET ALİ İNAN OKUMAYI IŞIKLI BİR YOLDA YÜRÜMEYE BENZETİYOR 03/2006
DOKUMACI NAZIM HİKMET 03/2006
BURSA’NIN SOYADI SU, RENGİ YEŞİL BEYAZ 03/2006
“POLİTİKADA EN UYUMLU OLAN EN TEPEYE TIRMANIR!” 03/2006
RAİF KAPLANOĞLU, YILLARDIR KAYBOLAN ZAMANIN PEŞİNDE… 01/2006
Niyazi Menteş’i kaybettik. 01/2006
70’Lİ YILLARDAN 2000’LERE BİR SİYASET YOLCUSU… 01/2006
“ÜZÜM İDİLER ŞARAP OLDULAR” 01/2006
“HEY BURSALI BURSALI BELİ İPEK KORSALI” 01/2006
BALKANLAR VE GÖÇ 01/2006
HAYATİ KORKMAZ’IN NEVİ ŞAHSINA ÖZEL SİYASET YOLCULUĞU 11/2005
HAKAN KÖKSAL “YAZDIĞI YERDEN PARA KAZANIYOR!” 11/2005
“BAT-ÇIK’LARA TAKILDIK KALDIK” 11/2005
DEĞERLİ AĞABEYİM 11/2005
BURSA’NIN BANGLADEŞLİLERİ 11/2005
ŞEFFAF MUTFAK DÖNEMİN BAŞLADI TEMİZLİĞİN YENİ ADI: 11/2005
GÜMÜŞHANE 09/2005
SULAR ŞEHRİ BURSA 09/2005
PROF. MUSTAFA DURAK 09/2005
KARA’NIN VERDİĞİ BEYAZ DERS 09/2005
HÜZÜNLER KENTİ 09/2005
NİLÜFER DERESİ, GÖKSU GİBİ OLACAK 09/2005
BENER ÖZCAN İKİNCİ HAYATINI BİR GEZGİN OLARAK YAŞIYOR 09/2005
BURSA KÜLTÜR YOLU CANLANDIRMA PROJESİ 07/2005
DOĞUNUN VE BATININ BİLGELERİ 07/2005
OKUR YAZAR BİR YOLCU 07/2005
HATIRLA SEVGİLİ AK PARTİ 06/2007
CELAL BAYAR VE BURSA 06/2007
MİLLİYETÇİLİK KİMİN İDEOLOJİSİDİR? 04/2007
TABULAR RAFA, DEMOKRASİ MEYDANA 04/2007
CUMHURBAŞKANI KİM OLMALI? 04/2007
BURSA’DA BİR YILDA ON MİLYONU AŞKIN HASTA 02/2007
YASALAR MI DEĞİŞMELİ KAFALAR MI? 02/2007
FARUK ÇELİK RÖPORTAJI 02/2007
RECEP ALTEPE RÖPORTAJI 06/2006
LAİKLİK ÇATIŞMA ARACI OLDU 06/2006
BURSA’DAN NAZIM GEÇTİ Mİ? 03/2006
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLAR 03/2006
SEVİLEN VE BUDANAN ADAM TURHAN TAYAN 01/2006
BURSA’DA DOĞALGAZ REZALETİ 01/2006
ANKARA’YA YOLU DÜŞENLERE ÇAĞRI 11/2005
BURSA’DA İPEK, HEREKE’DE HALI 01/2006
UNUTULAN BURSA’DAN İZLENİMLER 11/2005
MEDENİYET PROJESİ AVRUPA BİRLİĞİ 11/2005
KARADENİZ’İN ÖZ EVLADI 09/2005
MEYDANSIZ ŞEHİR, HEYKELSİZ MEYDAN OLMAZ 09/2005
İSLAMCILAR SAHİDEN DEĞİŞTİ Mİ? 09/2005
KİMLERİN EİNSTEİN’I VAR? 07/2005
TAHTAKALE’YE GÜZELLEME 07/2005
“ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA!” 07/2005
MİNİKLERİN GÖZÜNDE DÜNYA 07/2005
DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET GAZİOĞLU SİVAS’I UNUTAMIYOR: 07/2005
KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR… 07/2005
İLK KURTARILACAK, DOĞAL ALANLAR 07/2005
DEMOKRAT BAKIŞ’A İNCE BİR BAKIŞ 07/2005
FUAT SAKA RÖPORTAJI 07/2005
ERDEM SAKER 07/2005
ONLAR BİZİ İSTİYORDU! 06/2005
AYDINLANMA VE DİN 06/2005
1.LEYLEK ŞENLİĞİ KUTLANDI! 06/2005
TAŞIN IZDIRABI 06/2005
MUSTAFA KARA 06/2005
MUTFAKTAN MİTİNGE… 06/2005
KİM BU DEDE? 06/2005
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ŞAHİN : 06/2005
DOĞUNUN VE BATININ BİLGELERİ 06/2005
“BU MEMLEKET BİZİM… BİZİM DOSTLAR BİZİM” 06/2005
BKSTV GENEL SEKRETERİ AKİF KOÇYİĞİT: 06/2005
44. BURSA FESTİVALİ 06/2005
ŞEHRİN İÇİNDEN İMPARATORLUK GEÇTİ 05/2005
METAL FIRTINA’DA YANITLANMAYAN SORULAR? 05/2005
KEMAL EKİNCİ 05/2005
KARŞINIZDA BURSA ODA ORKESTRASI! 05/2005
İÇ BAHARINIZ DAİM OLSUN 05/2005
BURSA’DA YAŞAYAN BİR İLİŞKİ AVCISI : HAKAN AKDOĞAN 05/2005
10 DAKİKA ARA!!! 05/2005
Mehmet Gedik Röportajı 06/2005
Ertuğrul YALÇINBAYIR Röportajı 05/29/2012
YERYÜZÜNÜN LANETLENMİŞ HALKI YAHUDİLER 05/29/2012
DEMOKRAT DEVLET 05/29/2012