RECEP ALTEPE RÖPORTAJI

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE İLE TARİHSEL MİRASI, KENT ZSORUNLARINI VE İCRAATLARINI KONUŞTUK.
“BURSA’NIN  SADECE ADI AVRUPA KENTİ”
Bir zamanlar Romaya, Bizansa ve Osmanlıya kucak açan Anadolu’nun gerek tarihsel gerek ticari anlamda önemli kentlerinden biri olan Bursa, çarpık kentleşmenin etkisiyle özellikle son yarım yüzyılı tarihsel mirasını hovardaca tüketerek geçirdi. Zaman zaman cılız da olsa tarihe sahip çıkan anlayışlar yeşerdi. Bu cılız sahiplenme, Avrupa Birliği’ne girme sevdasıyla bibr adım daha ileri giderek benzer anlayıştaki belediyelerin Tarihi Kentler Birliği adı altında örgütlenmesiyle sonuçlandı. Zengin tarihsel mirası olması nedeniyle bu örgütlenmede, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser’in önemli rolü oldu. Türkiye’de oluşturulan bu birlik, Avrupa Konseyi’nin “Avrupa : Bir Ortak Miras” kampanyası çerçevesinde oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği’nde de yer alarak, Türkiye’nin de temsilini sağlayacaktı. Tüm bu örgütlenmelerin amacı, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılmasıydı. Amacını ne ölçüde gerçekleştirebileceğini bilemiyoruz ama en azından Bursa’da, bu konuda olumlu işler yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar Bursa’nın öncülüğünde kurulan Tarihi Kentler Birliği’nin başkanlığını, halef belediye başkanının umursamazlığı nedeniyle kaybetsek de, tarihi mirasa sahip çıkma konusundaki çalışmaları sayesinde çok yakın bir zamanda Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe’nin bu kaybı telafi edebileceğini umuyoruz.
Bursa’da son dönemlerde, tarihin yeniden canlandırılması deyince akla ilk gelen isimlerden biri Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, bu konudaki projeleri ve hedefleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.
---Tarihi ve kültürel miras konusuna bu ilgi niye?
--- Belediye başkanı olmadan önce, on yıl boyunca belediye meclislerinde muhalefet sözcülüğünü yaptım. Belediye başkanlarına neyin yapılması gerektiğini söyledim. Aynı zamanda kendi partimde il yöneticiliği yaptıktan sonra belediye başkanı oldum. Uzun süre partide yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevi yaptım. On yıl Bursa için kafa yorduktan sonra belediye başkanı oldum. Daha muhalefetteyken, şimdi belediyede birlikte çalıştığım arkadaşlar, başta Bayram Vardar ve Aziz Bey olmak üzere, Bursa’nın tarihi mirasının envanterini çıkarttık. Osmangazi’de bin 800 tane tescilli bina olduğunu gördük. Kamberleri sokak sokak ölçtük. Arkadaşlarımız çalışırken, halk biliyordu buraların kaldırılacağını… Kiremitçi mahallesi ile ilgili de aynı çalışmaları yaptık.
HERŞEY PARAYLA YAPILMIYOR
---Bunların kaçını kurtarabilirsiniz?
--- Bunların hepsi yapılabilir. Çünkü tescil edilen binanın aynısı yapılmak zorunda. Hepsini tek tek ölçerek, plan, kesit ve görünüşünü ortaya çıkardık. Yıkılmak üzere 100 civarında bina olduğunu tespit ettik. Bunların projeleri elimizde. Bunların hepsini parayla yapmıyoruz. Bütün mimarlara proje verdik, proje çizdirdik. İşadamlarımız bize yardımcı oluyorlar. Her şey parayla yapılmıyor yani. Örneğin Cumhuriyet Caddesinde Eskişehir Han diye bir yer var. Büyük bir proje, onu ticaret ve sanayi odası ile birlikte yapmaya çalışıyoruz.
---Maliyeti ne kadar bu projenin?
--- 5-6 trilyon civarında bir proje.
--- Tarihi kültürel mirasla ilgili bir önceki dönemde başlayan çalışmalar da var mıydı?
--- Surlarla ilgili olarak hazırlık başlamış, ihale edilmişti. İhale Maltepe Üniversitesi’ne verilmiş ama daha çalışmaya başlanmamıştı. Bu projeyi sürdürüyoruz ama öncelik sıralamasını biraz değiştiriyoruz. Örneğin eski projede daha çok Yerkapı Pınarbaşı arası çalışılmış. Ama Yerkapı binalarla dolu. Yaptığımız ana kapı, o günkü dört mahallenin girişi, yani ana cadde. Bunların trafik sorunu çözülmeden, mülkiyet problemleri halledilmeden, Saltanat kapısı nasıl çözülecek? O zaman Ressamlar Sokağının alternatif yol olmasıyla ilgili teklif götürdük. Anıtlar Kurulu bir yıl sonra izin verdi.
--- Surlarla ilgili kamulaştırmalar yapıldı mı?
--- Kamulaştırmalar gereken yerlerde yapılıyor. Bizim önceliğimiz kapılar. Daha sonra Yerkapı başlayacak. Yerkapı’nın restorasyon projeleri kurula yeni verildi. Yerkapı’dan sonra Pınarbaşı’na doğru gidilecek. Karşımıza okul çıkacak. Yolu değiştireceğiz. Pınarbaşı Mezarlığı’ndan kuzeye doğru baktığınız zaman surlar görülecek. Dış surlar ile iç burların arasında evler var. Zindankapı filan hepsi yapıldıktan sonra iç surlara sıra gelecek. Şu anda Osmangazi Belediyesi olarak çok yoğun kamulaştırmalarımız var. Yapacağımız işler kamulaştırmaya bağlı. Kayhan projesinin ayağa kalkması için önce Kamberler’in düzenlenmesi lazım.

ZAFER PLAZA KAMBERLERDE OLMALIYDI
--- Madem söz Kamberler’e geldi, orada bir alış-veriş merkezi mi düşünülüyor?
--- Orada alış-veriş merkezi projemiz yok. Burası turizm koordinasyon merkezi olacak. Birkaç dükkan olabilir ama alış-veriş merkezi şeklinde değil. Ama burada bir şeyi belirtmeden geçemeyeceğim. Zafer Plaza şimdiki yerinde yapılacağına, Kamberler bölgesi kaldırıldıktan sonra buraya yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? Hem bu bölge kalkınmış olurdu. Zafer Plaza’nın oradaki sokaklar kayboldu. İnsanlar yürüyemez oldu. O yanlış oldu.
--- Kamberlerdeki son durum nedir?
--- Şu ana kadar 150 bina alınmış. 85 tanesi yıkılmış. Kalan 65 tane yıkılacak. Genel anlamda yüzde 60’ı geçtik. Orada İller Bankası’ndan kredi de kullanıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak borcumuz yok. Tam tersine 25 trilyon alacağımız var. Okulların kapanmasını bekledik. Yıkımlarımız başlıyor.
--- Kamulaştırmalarda sorun çıkmadı mı?
--- Bütün kamulaştırmaları anlaşarak yaptık. Bir kısmı yerimizi verelim, paramızı alalım dediler. Biz kumalaştırmayı başlattığımızda geldiler sıraya girdiler. Buradaki evleri kim alırdı? Biz ise kimseyi mağdur etmeden aldık buraları. Buradaki yerini satan vatandaş, daha güzel yerden daha iyisini alabildi.
--- Ekonomik olarak kimsenin mağdur olmaması iyi elbette. Burada bir sosyal sorunu da ortadan kaldırıyorsunuz. Peki bölgenin kaldırılması başka sosyal sorunlar yaratmayacak mı?
--- Yok, yaratmaz. Bölge varken sosyal sorun vardı. Kamberler’de oturanlar artık gittikleri yerde toplumla uyum sağlamak zorunda.
--- 2007’de orayı boş olarak görebilecek miyiz?
--- Sene sonunda inşallah temizlemiş olacak.
--- Osmangazi’nin bir numaralı sorun tarihi miras mı?
--- Osmangazi’nin bir numaralı önceliği halkın önceliğidir. Yaşanabilir bir Osmangazi yaratmaktır hedefimiz. Bizim kaynaklarımızın tümü bu işe gitmiyor ki.
--- Yüzde kaçı tarihi mirasın korunmasına gidiyor?
--- Çok önemsiz bir kısmı. Bursa’yı yeşil hale getirmeye çalışıyoruz…
--- Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ne kadar? Dünya ortalaması olan 7 metrekarenin altında mı?
--- Şu anda 5 metrekare. Hedefimiz dünya ortalamasının da üzerine çıkartmak. Bu hedefe ulaşmak için Osmangazi’de 300 bin metrekare arazi kamulaştırdık. Bizim yaptığımız, on yıllık kamulaştırmanın iki katı. 200’den fazla bina kamulaştırdık. 12 trilyonu geçti. Bundan sonra da bir o kadar daha alan kamulaştıracağız. Bizim Osmangazi’nin merkezinde 12 mahallede park yok. Çeşitli yerlerde binaları yıkıp park yapıyoruz. Altıparmak’ta 9 mahallenin bulunduğu yerde park yok. Şimdi 35 tane binayı kamulaştırmaya aldık. Üstünü park, altını otopark yapacağız. Bugüne kadar 150’yi buldu Osmangazi’de yaptığımız park sayısı. Bunun yarısını sıfırdan yarattık. Diğerleri de varolanları düzenleme şeklindeydi. Parklara 140 bin tane fidan diktik.
--- Kent parkının durumu nedir?
--- Kent Parkı dediğiniz yer Çelik Palas’ın üstü. Orası zaten Uludağ.
Şu anda orda bir şey yapmaya gerek yok.
--- Bildiğim kadarıyla orada binalar kamulaştırıldı ve yıkıldı onlar ne olacak?
---Şu anda dondu, bekliyor. Ama ona da sıra gelecek. Önce her birinde 20-30 bin kişinin yaşadığı 12 mahallenin işlerini yapalım. Kemerçeşme’de vatandaşın bir parkı bile yokken, zaten doğal olarak yeşil bir alana öncelik vermek istemedik.
--- sürenizin sonuna doğru da olsa, burayı ele alacaksınız değil mi?
--- Hazırda bekliyor. Bir sıkıntımız yok. Bursa’nın yaşanabilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Parayı önce mahallelere aktarıyoruz. Avrupa kenti deniliyor ama adı sadece Avrupa kenti. Mahalleler zsadece binalar ve sokaklardan oluşuyor. Ne otopark var, ne bir yeşil alan ne de sosyal tesis. Osmangazi Belediye Başkanı olarak bu eksikleri gidermek bizim görevimiz.
--- Geçmiş dönemde de epey park yapıldı hatırladığım kadarıyla.
--- Yapılmış ama nerede boş alan bulunduysa oraya yapılmış. Oysa nerde ihtiyaç varsa, oraya yapmak lazım. Beş yüz nüfuslu mahallede tesis yaparsanız bu hizmetin pek anlamı olmaz. Burada 65 bin nüfuslu mahalle var. Oraya tesis yapmak lazım. Şu anda 13 tane spor tesisi var yapılan. Projesi hazırlananlarla birlikte bu 20 oluyor. Bunların hepsi modern tesisler. Işıklandırmalı, soyunma odalı, son sistem tesisler. Mahallenin gençleri ücretsiz spor yapacaklar.
--- Osmangazi’de nefes alacak alanlar yaratırken, bu konudan bağımsız düşünülemeyecek olan doğalgazın yaygınlaştırılması konusunda neler yapılıyor?
--- doğalgaz kullanılmayan bölgelerde oturanlar bir an önce doğalgaz istiyor. Bu konuda bir yıl içinde önemli sonuçlar elde edildi. Ankara yolu üzerindeki binalarda doğalgaz yokken, şimdi Balıklı’nın en ücra köşelerine kadar doğalgaz geldi.
--- Trafik sorununu en yoğun yaşandığı yer Osmangazi ilçesi. Bu trafikle “yaşanabilir bir Osmangazi” hedefine nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz?
--- Yol genişletme çalışmaları sürüyor. Bunların çoğu, çıkmaz sokakların çıkmasıyla ilgili. Mollafenari’deki yol bitmek üzere. Oraya araç giremiyordu.
--- Eski başkan Hilmi Şensoy’un açmaya çalıştığı bir yol vardı; Atıcılar’dan başlayıp BUSKİ’den çıkan… O ne oldu?
--- O tali yol değil; ana yol. Yani 30 metrelik yol. O büyükşehirin işi. Ana caddeler büyükşehire aittir. Osmangazi’nin tek isteği o yolun yapılması.
--- Yani Osmangazi, Büyükşehir’in işini yapmaya girişmekle yanlış mı yaptı?
--- Tabii. Herkesin görevleri var. Ulaşım büyükşehirin. Biz mahallenin içini rahatlatmak için çalışırız. Bizim Büyükşehir’den şu anda 25 trilyon alacağımız var. Bizim ondan tek istediğimiz 30 metrelik yolun açılması.
--- Büyükşehir Belediye Başkanı ile iyi geçinemiyorsunuz herhalde? Yol konusunda bir adım atılmadığına göre…
--- Ben herkesle iyi geçinirim. Bizden kaynaklanan hiçbir şey yok…
--- Mudanya yolu üzerinde, BOTAŞ’ın sattığı alanda yapılmak istenen Korupark projesi, Bursa söylenti gündeminde aldı başını gidiyor. Basın yer veriyor gerçi ama bu olay uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Orada neler oluyor?
--- Biz Korupark’ı Osmangazi sınırları içinde zannediyorduk. Bu yüzden de, Yunuseli’nden sonra oraya toplu konut yapmaya hazırlanıyorduk. Hatta Enerji Bakanlığı’na milletvekilimiz Niyazi Pakyürek ile dilekçe ulaştırmıştık. Dilekçeyi verdikten sonra öğrendik ki, orası Emek Belediyesi sınırları içindeymiş. Biz yine de bu konuyu takip edelim dedik. Daha sonra burası BOTAŞ tarafından satışa çıkartıldı. Resmi kurum alanı olarak satıldı. Resmi kurum alanı olduktan sonra imar verilmiş oldu. İmar verildikten sonra satılması gerekirken, işlem ters yapıldı.
--- Siz yan tarafta ancak dört kata izin verirken, burası 12 katlı devasa binalarla dolacak değil mi?
--- Alan Osmangazi sınırları içinde olsaydı böyle olmazdı. Buna izin vermezdik. Orada büyük bir rant elde edilmiş oldu.
--- İtiraz etseniz, engelleyemez misiniz?
--- Bu iş Emek ile Büyükşehir belediyeleri arasında geçiyor. Bizim Osmangazi’deki arkadaşlarımız oy vermediler. Ben kimsenin hatırı için yanlış bir şeyi dinlemem. Doğru neyse onu söylerim.
--- Üzüldünüz mü?
--- Üzüldüm.
“TABAKHANELER HAZİRAN SONUNDA TAMAM”
--- Osmangazi’nin en sorunlu konularından biri de Tabakhaneler. Ne zaman kaldırılıyorlar?
--- Haziran sonunda gün doluyor. Fabrika inşaatı olanları bu sene sonuna kadar bekleyeceğiz, onun dışında olanlara zaman tanıyamayacağız. Büyükşehir Belediyesiyle protokol yaptık. Üç kere tebligat yaptık. Kusura bakmasınlar, şehrin bunlara tahammülü kalmadı. 26 yıldır süre veriyoruz.

SEBZE HALİ VE KENT MEYDANI
--- Sebze hali ne zaman kalkıyor?
--- inşaat başladı, bir yıl sonra bitecek. Yenisi bitince eskisi de kalkacak.
--- Santral Garaj’daki Kent meydanı konusunda sizin fikriniz alındı mı?
--- Büyükşehir yaptı o projeyi. Projeyi yaparken bizden de eleman almalarını istedik ama kabul etmediler. Ben de kendi işlerime bakıyorum artık.

GÖKTUĞ’UN BİNASI
--- Ömer Göktuğ’un binası, Tower Plaza ne olacak?
--- Bizden önceki dönemden sorunlu olarak kaldı. Projeye uymayan kısımlar var.
--- Çözüm olacak mı?
--- İlk aldığı projeye uygun hale getirilirse olur. Binanın fazlalıklarının kaldırılması lazım. Bu da kolay değil. Ben de anlayamıyorum, bu kadar yıldır niye bekliyorlar. Buranın 10. Kat seviyesindeyken, çekilmiş fotoğrafları var. Abdullah Karadağ ile beraber çekmiştik. Fotoğrafları 1998 senesinde. Zamanın Belediye Başkanı Erdem Saker’e götürdüm, dedim ki, bu binanın burada durması gerekiyor, mevcut binaların iki kadını geçti. Daha da yükselecekmiş. 22 kat filan. Bunu durdurun dedim ama dinleyen olmadı. O gün Erdem Bey ile Basri Sönmez vardı, bayağı bir tartışma oldu. İlk Mecliste Basri Bey yoktu, ikinci meclise geldi. Konuyu tekrar açtım. Uzun tartışmalardan sonra Sayın Saker, bizi birbirimize düşüremezsiniz diyerek konuyu kapattı. Oysa bunu durursanız tazminat ödemek gerekmezdi, yıkarsanız tazminat hakkı doğardı.
Şimdi nasıl çözülecek? Tek yolu orijinal projeye geri dönülmesi.

 Yazar : Yüksel BAYSAL Tarih : 06/2006

   

En Son Yazılar
“İNEGÖL’Ü MOBİLYA MARKALARININ ŞEHRİ YAPACAĞIZ” 06/2007
CUMHURİYETİN KAZANIMLARININ KAYBEDİLMESİNDEN KAYGILIYIM” 04/2007
OBJEKTİFLERİN ARASINDAN BURSA 04/2007
PLATO KADERİNE TERK EDİLDİ 04/2007
“KRAMPONLA YALIN AYAĞIN YARIŞTIĞI NERDE GÖRÜLMÜŞTÜR?” 04/2007
BURSA’DA BİR YILDA ON MİLYONU AŞKIN HASTA 02/2007
CARGİLL SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR 02/2007
27 MAYIS İHTİLALİ VE BİR TARİHİ ÇINAR: RECEP KIRIM 06/2006
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE 06/2006
CARGİLL BURSA’YA İHANETTİR!... 06/2006
TURHAN TAYAN’DAN AKP’YE ELEŞTİRİ OKLARI 03/2006
ŞAİR NAZIM HİKMET GEÇTİ 03/2006
MEHMET ALİ İNAN OKUMAYI IŞIKLI BİR YOLDA YÜRÜMEYE BENZETİYOR 03/2006
DOKUMACI NAZIM HİKMET 03/2006
BURSA’NIN SOYADI SU, RENGİ YEŞİL BEYAZ 03/2006
“POLİTİKADA EN UYUMLU OLAN EN TEPEYE TIRMANIR!” 03/2006
RAİF KAPLANOĞLU, YILLARDIR KAYBOLAN ZAMANIN PEŞİNDE… 01/2006
Niyazi Menteş’i kaybettik. 01/2006
70’Lİ YILLARDAN 2000’LERE BİR SİYASET YOLCUSU… 01/2006
“ÜZÜM İDİLER ŞARAP OLDULAR” 01/2006
“HEY BURSALI BURSALI BELİ İPEK KORSALI” 01/2006
BALKANLAR VE GÖÇ 01/2006
HAYATİ KORKMAZ’IN NEVİ ŞAHSINA ÖZEL SİYASET YOLCULUĞU 11/2005
HAKAN KÖKSAL “YAZDIĞI YERDEN PARA KAZANIYOR!” 11/2005
“BAT-ÇIK’LARA TAKILDIK KALDIK” 11/2005
DEĞERLİ AĞABEYİM 11/2005
BURSA’NIN BANGLADEŞLİLERİ 11/2005
ŞEFFAF MUTFAK DÖNEMİN BAŞLADI TEMİZLİĞİN YENİ ADI: 11/2005
GÜMÜŞHANE 09/2005
SULAR ŞEHRİ BURSA 09/2005
PROF. MUSTAFA DURAK 09/2005
KARA’NIN VERDİĞİ BEYAZ DERS 09/2005
HÜZÜNLER KENTİ 09/2005
NİLÜFER DERESİ, GÖKSU GİBİ OLACAK 09/2005
BENER ÖZCAN İKİNCİ HAYATINI BİR GEZGİN OLARAK YAŞIYOR 09/2005
BURSA KÜLTÜR YOLU CANLANDIRMA PROJESİ 07/2005
DOĞUNUN VE BATININ BİLGELERİ 07/2005
OKUR YAZAR BİR YOLCU 07/2005
HATIRLA SEVGİLİ AK PARTİ 06/2007
CELAL BAYAR VE BURSA 06/2007
MİLLİYETÇİLİK KİMİN İDEOLOJİSİDİR? 04/2007
TABULAR RAFA, DEMOKRASİ MEYDANA 04/2007
CUMHURBAŞKANI KİM OLMALI? 04/2007
BURSA’DA BİR YILDA ON MİLYONU AŞKIN HASTA 02/2007
YASALAR MI DEĞİŞMELİ KAFALAR MI? 02/2007
FARUK ÇELİK RÖPORTAJI 02/2007
RECEP ALTEPE RÖPORTAJI 06/2006
LAİKLİK ÇATIŞMA ARACI OLDU 06/2006
BURSA’DAN NAZIM GEÇTİ Mİ? 03/2006
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLAR 03/2006
SEVİLEN VE BUDANAN ADAM TURHAN TAYAN 01/2006
BURSA’DA DOĞALGAZ REZALETİ 01/2006
ANKARA’YA YOLU DÜŞENLERE ÇAĞRI 11/2005
BURSA’DA İPEK, HEREKE’DE HALI 01/2006
UNUTULAN BURSA’DAN İZLENİMLER 11/2005
MEDENİYET PROJESİ AVRUPA BİRLİĞİ 11/2005
KARADENİZ’İN ÖZ EVLADI 09/2005
MEYDANSIZ ŞEHİR, HEYKELSİZ MEYDAN OLMAZ 09/2005
İSLAMCILAR SAHİDEN DEĞİŞTİ Mİ? 09/2005
KİMLERİN EİNSTEİN’I VAR? 07/2005
TAHTAKALE’YE GÜZELLEME 07/2005
“ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA!” 07/2005
MİNİKLERİN GÖZÜNDE DÜNYA 07/2005
DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET GAZİOĞLU SİVAS’I UNUTAMIYOR: 07/2005
KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR… 07/2005
İLK KURTARILACAK, DOĞAL ALANLAR 07/2005
DEMOKRAT BAKIŞ’A İNCE BİR BAKIŞ 07/2005
FUAT SAKA RÖPORTAJI 07/2005
ERDEM SAKER 07/2005
ONLAR BİZİ İSTİYORDU! 06/2005
AYDINLANMA VE DİN 06/2005
1.LEYLEK ŞENLİĞİ KUTLANDI! 06/2005
TAŞIN IZDIRABI 06/2005
MUSTAFA KARA 06/2005
MUTFAKTAN MİTİNGE… 06/2005
KİM BU DEDE? 06/2005
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ŞAHİN : 06/2005
DOĞUNUN VE BATININ BİLGELERİ 06/2005
“BU MEMLEKET BİZİM… BİZİM DOSTLAR BİZİM” 06/2005
BKSTV GENEL SEKRETERİ AKİF KOÇYİĞİT: 06/2005
44. BURSA FESTİVALİ 06/2005
ŞEHRİN İÇİNDEN İMPARATORLUK GEÇTİ 05/2005
METAL FIRTINA’DA YANITLANMAYAN SORULAR? 05/2005
KEMAL EKİNCİ 05/2005
KARŞINIZDA BURSA ODA ORKESTRASI! 05/2005
İÇ BAHARINIZ DAİM OLSUN 05/2005
BURSA’DA YAŞAYAN BİR İLİŞKİ AVCISI : HAKAN AKDOĞAN 05/2005
10 DAKİKA ARA!!! 05/2005
Mehmet Gedik Röportajı 06/2005
Ertuğrul YALÇINBAYIR Röportajı 05/29/2012
YERYÜZÜNÜN LANETLENMİŞ HALKI YAHUDİLER 05/29/2012
DEMOKRAT DEVLET 05/29/2012