BURSA KÜLTÜR YOLU CANLANDIRMA PROJESİ

BURSA KÜLTÜR YOLU CANLANDIRMA PROJESİ
Bursa Osmangazi Belediyesi; Kültür Yolu canlandırma projesiyle Osmanlıya başkentlik yapmış, Osmanlı kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde öncü kent kimliğini taşımış olan Bursa’yı yaşayan bir müze haline getirmeyi hedefliyor.
Beş Osmanlı padişahına başkentlik eden Bursa’nın yerleşiminde oldukça önemli bir işlev gören külliyeler en doğudan, en batıya projenin odak noktalarını oluşturmakta.
Külliyeleri birbirine bağlayan ve Kültür Yolu olarak nitelendirilen güzergah ise projenin ana arterini oluşturmakta. Bu ana arter bazlı, bölgesel ve irili ufaklı birçok proje, “Kültür Yolu” olarak adlandırılan güzergahın canlandırılmasına yönelik olarak geliştirilmiş.
BURSA KÜLTÜR YOLU
ANA GÜZERGAHI
Başlangıç noktasını, Yıldırım Beyazıd tarafından 1390 yılında inşa ettirilen Yıldırım Külliyesi teşkil etmekte.
Müteakip olarak Emir Sultan Külliyesi, Çelebi Sultan Mehmet’in 1491 yılında yaptırdığı Yeşil Külliyesi, nitelik itibariyle dünyadaki 4 köprüden birisi olan Irgandı Köprüsü, Bursa’nın Hisar dışı ilk yerleşimi olan Orhan Bey’in 1339 yılında yaptırdığı Orhan Bey Külliyesi ve içerisinde Ulucami ile bir çok hanı barındıran hanlar bölgesi, yine Bursa’nın ilk yerleşimi olan aynı zamanda ilk Osmanlı Sultanları Osmangazi ve Orhangazi’nin türbelerinin yer aldığı Hisar Bölgesi, 2. Murat, Şehzade Mustafa ve Cem Sultan gibi bir çok türbenin yer aldığı ve Sultan 2. Murad’ın 1425 yılında yaptırdığı 2. Murat Külliyesi gelir. 1. Murat’ın ünlü komutanı Hamza Bey tarafından yaptırılan Hamza Bey Külliyesi, çevresinedyer alan kaplıca ve hamamları ile ünlü Çekirge bölgesindeki 1. Murat tarafından 1366 yılında yaptırılan 1. Murat Hüdavendigar Külliyesi’nde güzergah son bulmaktadır.
Bursa’da sultani külliyelerin nişaası, miladi 1339 yılında Orhan Bey döneminde sur dışına inşa ettirilen Orhan Bey Külliyesi ile başlamıştır. Şehir oluşumunun iki uç noktalarını belirleyen iki büyük yapıdan batıda olanı, Hüdavendigar Külliyesi en doğuda olanı ise Yıldırım Külliyesidir. İki uç nokta arasındake iki önemli yerleşme yerinden birisi Kültür Yolunun doğusunda diğeri ise yeni bir semt oluşturmak amacıyla hakim bir noktada kurulan Muradiye Külliyesi olup, bu külliye aynı zamanda Bursa’da inşa edilen sultani külliyelerin sonuncusudur.
Kültür yolu projesinin diğer önemli öğesini bölgeler teşkil etmektedir.
Projede iki ana bölge ve bunu destekleyen 6 bölge bulunmaktadır.
ANA BÖLGELER: Bir bütün olarak ele aldığımız Reyhan-Kayhan ve Hanlar Bölgesi ve ilk Bursa yerleşimi niteliğindeki Hisar Bölgesidir.
BÜTÜNLEYİCİ BÖLGELER: İbrahim Paşa Bölgesi, Ali Paşa-Tahtakale Bölgesi, Pınarbaşı Molla Fenari Bölgesi, Muradiye Bölgesi, Kuruçeşme-Gece Mahallesi Bölgesi, Çekirge Bölgesi
BURSA KÜLTÜR YOLU TAMAMLAYICI ARA GÜZERGAHLARI
Ara güzergahlar, ana güzergahların üzerinde belirlenen noktalardan çıkış yapılarak anıtsal özellikteki yapılar ve sivil mimari örneği yapıların bulundu bölgelerden geçmek suretiyle mümkün olduğunca tekrar ana güzergaha bağlanan yardımcı güzergahlardır. Bu anlamda 6 adet güzergah belirlenmiştir. Projenin ana işlevlerinden birisi Bursa’nın sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel değerlerinin yakından tanıtılması gerek inanç ve gerekse turizm amaçlı olarak güzergahlar boyunca bir canlılık kazandırılması olacaktır.
BURSA KÜLTÜR ODAKLI PROJELERDEN ÖRNEKLER
Sivil mimari örneği yapıların ayağa kaldırılması, şehrimizde yaşanan çarpık ve düzensiz yapılaşma sonucu yok olma noktasına getirilen BURSA EVİ olarak adlandırılan sivil mimari örneği yapıların ayağa kaldırılarak yaşam mekanları haline getirilmesi.
SUR VE SUR KAPILARININ RESTORASYON PROJESİ
Bursa ilk yerleşim bölgesini çevreleyen Bursa Hisarını oluşturan ve günümüzde kısmen yapılaşmaya maruz kalan sur duvarlarının restorasyon projesi ile bu surlara ait sur kapılarının yeniden yapım projesidir.
FETİH KAPI-TÖREN ALANI
Bir zamanlar somut olmayan kültürel değerlerin yaşadığı, bayramların kutlandığı, eğlencelerin düzenlendiği, panayırların kurulduğu bir alan olarak zihinlerde yer eden Pınarbaşı, Fetih Kapı ile birlikte projelendirilerek TÖREN ALANI olarak düzenlenecektir.
OSMANGAZİ KAMBERLER TARİH VE KÜLTÜR PARKI TURİZM KOORDİNASYON VEĞ BİLGİ MERKEZİ PROJESİ
Şehir merkezi ile iç içe olduğu kadar olumsuz bir sosyal yapılanma ve de yapılaşmanın yer aldığı Kızyakup, diğer bir adıyla Kamberler bölgesidir. 7.5 hektarlık bir alana sahip olan bölgede anıtsal özellikte üç cami, bir hamam, bir mektep, iki çeşme, sivil mimari örneği yapılar ve Osmanlı dönemine ait çeşitli mezarlar yer almaktadır.
IRGANDI KÖPRÜSÜ RESTORASYON PROJESİ
Özellik bakımından dünyadaki dört köprüden birisi olarak nitelendirilen Irgandı Köprüsü, özgün kimliğiyle yeniden hayata geçirilmesi noktasında 2002 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
KARABAŞI TEKKE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
Restorasyon amaçlı başlatılan çalışmalar tamamlandığında tekke temsil ettiği kültür ile özdeşleşecek bir işlev ile Bursa halkına hizmet verecektir.
GÖKDERE MEDRESESİ KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
Hem belediyemizin tarihi ve kültürel miras çalışmalarının yürütülmesinde bir merkez, hem de kültürel ve sosyal anlamda Bursa halkına hizmet edecek bir nitelikte projelendirilmektedir. Uygulama çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacaktır.
ÖRDEKLİ HAMAMI KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan yapının Bursa’ya kültür merkezi olarak kazandırılması hedeflenmiş olup tahsis çalışmaları sonuçlanmak üzeredir. Çevresinin açılması ile ilgili kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
HARAÇCIOĞLU MEDRESESİ HİSAR KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
Hisar içerisinde bulunan medrese bu günkü metruk durumdan kurtarılarak bahçesi ile birlikte değerlendirilmek suretiyle Bursa Belediyeler Birliği Merkezi olarak işlevlendirilecektir.
TUZ PAZARI SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
Tuz Pazarı Hanlar bölgesi içerisinde haftanın 4 günü Pazar kurulan bir bölgedir. Buranın istenilmeyen ve tarihi dokuya uygun olamayan görüntülerden kurtarmak amacıyla proje çalışmalarımız tamamlanmıştır.
UZUN ÇARŞI VE OKUÇULAR ÇARŞISI
Hanlar bölgesinde yer alan çarşılarda kurul tarafından onaylanan proje kapsamında üst örtü, tarihi dokuya uygun cephe sıhhileştirilmeleri ve olumsuzluk içeren çirkin görüntülerin giderilmesine yönelik çalışmalara kısa zamanda başlanacaktır.
İÇ FİDAN HAN-ESKİ HAL BİNASI VE TUZ PAZARI CAMİİ ÇEVRESİ SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
Fidan Han’ın doğu kısmında bulunması gereken FİDAN Han ahırlıkları diğer bir anamda İç Fidan Han’ın yerinde bugün farklı ve düzensiz bir yapı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Proje kapsamında söz konusu alan ile Bezir Han’ın kalıntıları üzerine inşa edilen Eski Hal Binası ve Tuz Pazarı Camii’nin çevresini kapsayan sağlıklaştırılma çalışmaları yapılacaktır.
TUZ HAN RESTORASYON PROJESİ
Hanlar bölgesinde yer alan ve bugün tamamen özel mülkiyette bulunan hanın özgün kimliğiyle yeniden hayat geçirilmesi amacıyla projelendirme çalışması tamamlanmıştır.
ABDAL MEHMET CAMİİ-GALLE HAN VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Hemen karşısında yer alan Ördekli Hamamı Kültür Merkezi projesi ile entegre olarak projelendirilmektedir.
ÜFTADE TEKKE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
İnanç turizmi çerçevesinde en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alan Üftade Tekke Camii ile Üç Kuzular Camii arasındaki gerek yaya ve gerekse araç ulaşımını sağlayacak yol açma ve bununla birlikte çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
TİMURTAŞ PAŞA KÜLLİYE VE ÇEVRESİ SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
Sahip olduğu oldukça değerli yapıları ve çevresi ile birlikte kentsel tasarım olarak projelendirilerek kent turizminin önemli odaklarından birisi haline getirilecektir.
KAYHAN HAMAMI RESTORASYONU VE ÇEVRE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
Bugün özel mülkiyette olan Kayhan Hamamı ve karşısında yer alan Kayhan Camii birlikte ele alınarak öncelikle hamamın bu günkü metruk durumundan kurtarılması ve Bursa halkına kazandırılması için mülkiyet sahipleri ile görüşmeler yapılmış olun en kısa zamanda çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.
DAVUT PAŞA HAMAMI-ESKİŞEHİR HANI VE BATPAZARI KENTSEL TASARIM PROJESİ
Şehir merkezi ile iç içe bir konumda yer alan bölgenin sağlıklaştırılması amacıyla öncelikle Davutpaşa hamamı ve hemen bitişiğinde yer alan ve sivil mimari örneği yapıların bulunduğu Eskişehir Hani ile birlikte projelendirilmektedir.
REYHAN PAŞA HAMAMI VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Günümüzde dışarıdan fark edilmeyecek şekilde sıvanmış özel mülkiyet elinde bulunan hamamın özgün haline getirilerek bölge içerisinde en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla söz konusu hamamın restorasyon çalışması yapılarak Veled-i Enbiya camiine değin yer aldığı Reyhan Caddesi ile birlikte kentsel tasarım olarak projelendirilmektedir. Seyyid Usul Dergahı Restorasyonu Kuruçeşme Gençlik Kültür Merkezi Projesi Yahudilik bölgesinde adeta kendi kaderine terk edilmiş vaziyette bulunan tekke ve tekke alanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumlulu4unda bulunması nedeniyle vakıflardan belediyeye tahsisi ile ilgili işlemlerin sonuçlanması beklenmektedir. Bu arada gerekli proje çalışması ise devam etmekte olup yapı ve alanın bugünkü metruk durumundan kurtarılıp gençliğe yönelik Kültür Merkezi olarak işlev kazandırılacaktır.
SOMUNCU BABA MÜZE EV PROJESİ
Molla Fenari bölgesinde inanç turizmi çerçevesinde oldukça fazla ziyaretçi çeken Somuncu Baba olarak anılan Şeyh Hamid-i Veli Aksarayi’ye ait olduğu ifade edilen ev, fırın ve müştemilattan oluşan Osmanlı erken dönem yapılarının, Müze Ev olarak projelendirilip değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
ABOLYONT HANI-TAVUK PAZARI MESCİDİ KENTSEL TASARIM PROJESİ
Reyhan-Şehreküstü bölgesinde bulunan mescid ve ahşap hanın bulunduğu alan kentsel tasarım ölçeğinde projelendirilerek bugünkü metruk durumundan kurtarılması hedeflenmektedir.
ÇEŞMELERİMİZ VE ÇEŞME KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA PROJELERİ
Çeşmeler geçmişten günümüze adeta kültürümüzü yansıtan önemli yapılardır. Ünlü seyyahımız merhum Evliya Çelebi uzun uzun Bursa suları ve çeşmelerinden söz ettikten sonra “El hasıl Bursa sudan ibarettir” diyerek Bursamızda sahip olduğumuz su ve çeşme zenginliğimizi özetlemiştir. Kültürümüzün önemli bir yer edinen Çeşme kültürümüz ise yavaş yavaş yok unutulmaya akabinde de yok olmaya başlamıştır. Bu anlamda öncelikle var olan tarihsel değer ihtiva eden çeşmelerimizi aslına uygun yenileme çalışmaları yaparak asli hizmetlerine dönmelerini sağlanması, ardından şehrin muhtelif yerlerine kültürümüzü yansıtan çeşmelerin yapılması hedefleniyor. Bursa’yı adeta özdeştiği su ve çeşme kültürüyle yeniden buluşturulması amaçlanıyor.
TARİH VE KÜLTÜR EMANETLERİMİZİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE YAŞATILMASI-SAYISAL KÜLTÜR HARİTASI-
Nitelik ve kapsam olarak ülkemizde bir ilk olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın temel amacı, Bursa’da yer alan tarihi ve kültürel mirasımızı günümüz teknolojisini kullanarak tanıtmak ve bu değerlere sahip çıkılması adına katkıda bulunmaktır. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızın diğer bir anlamda bizlere emanet edilen kültür varlıklarımızın tanıtılması yönünde katkıda bulunarak, kültür varlıklarımızın bilgi ve belgelerini gelecek nesillere taşımaktır.

 Yazar : Yüksel BAYSAL Tarih : 07/2005

   

En Son Yazılar
“İNEGÖL’Ü MOBİLYA MARKALARININ ŞEHRİ YAPACAĞIZ” 06/2007
CUMHURİYETİN KAZANIMLARININ KAYBEDİLMESİNDEN KAYGILIYIM” 04/2007
OBJEKTİFLERİN ARASINDAN BURSA 04/2007
PLATO KADERİNE TERK EDİLDİ 04/2007
“KRAMPONLA YALIN AYAĞIN YARIŞTIĞI NERDE GÖRÜLMÜŞTÜR?” 04/2007
BURSA’DA BİR YILDA ON MİLYONU AŞKIN HASTA 02/2007
CARGİLL SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR 02/2007
27 MAYIS İHTİLALİ VE BİR TARİHİ ÇINAR: RECEP KIRIM 06/2006
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE 06/2006
CARGİLL BURSA’YA İHANETTİR!... 06/2006
TURHAN TAYAN’DAN AKP’YE ELEŞTİRİ OKLARI 03/2006
ŞAİR NAZIM HİKMET GEÇTİ 03/2006
MEHMET ALİ İNAN OKUMAYI IŞIKLI BİR YOLDA YÜRÜMEYE BENZETİYOR 03/2006
DOKUMACI NAZIM HİKMET 03/2006
BURSA’NIN SOYADI SU, RENGİ YEŞİL BEYAZ 03/2006
“POLİTİKADA EN UYUMLU OLAN EN TEPEYE TIRMANIR!” 03/2006
RAİF KAPLANOĞLU, YILLARDIR KAYBOLAN ZAMANIN PEŞİNDE… 01/2006
Niyazi Menteş’i kaybettik. 01/2006
70’Lİ YILLARDAN 2000’LERE BİR SİYASET YOLCUSU… 01/2006
“ÜZÜM İDİLER ŞARAP OLDULAR” 01/2006
“HEY BURSALI BURSALI BELİ İPEK KORSALI” 01/2006
BALKANLAR VE GÖÇ 01/2006
HAYATİ KORKMAZ’IN NEVİ ŞAHSINA ÖZEL SİYASET YOLCULUĞU 11/2005
HAKAN KÖKSAL “YAZDIĞI YERDEN PARA KAZANIYOR!” 11/2005
“BAT-ÇIK’LARA TAKILDIK KALDIK” 11/2005
DEĞERLİ AĞABEYİM 11/2005
BURSA’NIN BANGLADEŞLİLERİ 11/2005
ŞEFFAF MUTFAK DÖNEMİN BAŞLADI TEMİZLİĞİN YENİ ADI: 11/2005
GÜMÜŞHANE 09/2005
SULAR ŞEHRİ BURSA 09/2005
PROF. MUSTAFA DURAK 09/2005
KARA’NIN VERDİĞİ BEYAZ DERS 09/2005
HÜZÜNLER KENTİ 09/2005
NİLÜFER DERESİ, GÖKSU GİBİ OLACAK 09/2005
BENER ÖZCAN İKİNCİ HAYATINI BİR GEZGİN OLARAK YAŞIYOR 09/2005
BURSA KÜLTÜR YOLU CANLANDIRMA PROJESİ 07/2005
DOĞUNUN VE BATININ BİLGELERİ 07/2005
OKUR YAZAR BİR YOLCU 07/2005
HATIRLA SEVGİLİ AK PARTİ 06/2007
CELAL BAYAR VE BURSA 06/2007
MİLLİYETÇİLİK KİMİN İDEOLOJİSİDİR? 04/2007
TABULAR RAFA, DEMOKRASİ MEYDANA 04/2007
CUMHURBAŞKANI KİM OLMALI? 04/2007
BURSA’DA BİR YILDA ON MİLYONU AŞKIN HASTA 02/2007
YASALAR MI DEĞİŞMELİ KAFALAR MI? 02/2007
FARUK ÇELİK RÖPORTAJI 02/2007
RECEP ALTEPE RÖPORTAJI 06/2006
LAİKLİK ÇATIŞMA ARACI OLDU 06/2006
BURSA’DAN NAZIM GEÇTİ Mİ? 03/2006
GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLAR 03/2006
SEVİLEN VE BUDANAN ADAM TURHAN TAYAN 01/2006
BURSA’DA DOĞALGAZ REZALETİ 01/2006
ANKARA’YA YOLU DÜŞENLERE ÇAĞRI 11/2005
BURSA’DA İPEK, HEREKE’DE HALI 01/2006
UNUTULAN BURSA’DAN İZLENİMLER 11/2005
MEDENİYET PROJESİ AVRUPA BİRLİĞİ 11/2005
KARADENİZ’İN ÖZ EVLADI 09/2005
MEYDANSIZ ŞEHİR, HEYKELSİZ MEYDAN OLMAZ 09/2005
İSLAMCILAR SAHİDEN DEĞİŞTİ Mİ? 09/2005
KİMLERİN EİNSTEİN’I VAR? 07/2005
TAHTAKALE’YE GÜZELLEME 07/2005
“ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA!” 07/2005
MİNİKLERİN GÖZÜNDE DÜNYA 07/2005
DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI MEHMET GAZİOĞLU SİVAS’I UNUTAMIYOR: 07/2005
KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR… 07/2005
İLK KURTARILACAK, DOĞAL ALANLAR 07/2005
DEMOKRAT BAKIŞ’A İNCE BİR BAKIŞ 07/2005
FUAT SAKA RÖPORTAJI 07/2005
ERDEM SAKER 07/2005
ONLAR BİZİ İSTİYORDU! 06/2005
AYDINLANMA VE DİN 06/2005
1.LEYLEK ŞENLİĞİ KUTLANDI! 06/2005
TAŞIN IZDIRABI 06/2005
MUSTAFA KARA 06/2005
MUTFAKTAN MİTİNGE… 06/2005
KİM BU DEDE? 06/2005
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HİKMET ŞAHİN : 06/2005
DOĞUNUN VE BATININ BİLGELERİ 06/2005
“BU MEMLEKET BİZİM… BİZİM DOSTLAR BİZİM” 06/2005
BKSTV GENEL SEKRETERİ AKİF KOÇYİĞİT: 06/2005
44. BURSA FESTİVALİ 06/2005
ŞEHRİN İÇİNDEN İMPARATORLUK GEÇTİ 05/2005
METAL FIRTINA’DA YANITLANMAYAN SORULAR? 05/2005
KEMAL EKİNCİ 05/2005
KARŞINIZDA BURSA ODA ORKESTRASI! 05/2005
İÇ BAHARINIZ DAİM OLSUN 05/2005
BURSA’DA YAŞAYAN BİR İLİŞKİ AVCISI : HAKAN AKDOĞAN 05/2005
10 DAKİKA ARA!!! 05/2005
Mehmet Gedik Röportajı 06/2005
Ertuğrul YALÇINBAYIR Röportajı 05/29/2012
YERYÜZÜNÜN LANETLENMİŞ HALKI YAHUDİLER 05/29/2012
DEMOKRAT DEVLET 05/29/2012